Газови двигатели
Delo XLC Antifreeze/Coolant
Concentrate, Premixed 40/60, Premixed 50/50
Висококачествен антифриз/охлаждаща течност с удължен експлоатационен живот
HDAX 5100 Ashless Gas Engine Oil SAE 40
Висококачественo безпепелно моторно масло за газови двигатели, работещи с природен газ (метан)
HDAX 5200 Low Ash Gas Engine Oil
SAE 30, 40
Висококачественo нископепелно моторно масло за газови двигатели
HDAX 6500 LFG Gas Engine Oil
SAE 30, 40
Свръх висококачественo нископепелно моторно масло за газови двигатели
HDAX 7200 Low Ash Gas Engine Oil SAE 40
Свръх висококачественo нископепелно моторно масло за газови двигатели
HDAX 9200 Low Ash Gas Engine Oil SAE 40
Нископепелно моторно масло за газови двигатели с премийно качество
HDAX 9300 SAE 40
Първокласно моторно масло за газови двигатели
HDAX 9500 SAE 40
Висококачествено моторно масло за газови двигатели с удължен интервал за смяна
Вятърни турбини
Clarity Synthetic EA Gear Oil 100
Високоефективно биоразградимo масло за зъбни предавки, удовлетворяващо изискванията на EPA и VGP
Clarity Synthetic EA Hydraulic Oil 100
Високоефективна биоразградима хидравлична течност, удовлетворяваща изискванията на EPA и VGP
Delo Starplex EP 2
Високоефективна универсална грес с удължен интервал на смяна (Заменя Starplex EP 2)
Meropa EliteSyn WL 320
Първокласни редукторни масла за употреба във вятърни турбини
Meropa EliteSyn XM
150, 220, 320, 460, 680
Първокласни синтетични редукторни смазочни продукти
Meropa XL
68, 100, 150, 220, 320, 460, 680
Висококачествени редукторни масла за екстремно налягане
Multifak Premium 3
Високоефективна литиева грес
Rando WM 32
Висококачествена всесезонна хидравлична течност
Starplex EP
Висококачествена универсална грес с дълъг експлоатационен живот
Starplex EP 3
Висококачествена универсална грес с дълъг експлоатационен живот
Starplex HT 1
Висококачествена литиева комплексна грес за тежки режими на работа
Турбини (газови и парни)
Генератори/ Други
Transformer Oil Uninhibited
Трансформаторно масло с ефективна производителност