Delo XLC Antifreeze/Coolant

Висококачествен антифриз/охлаждаща течност с удължен експлоатационен живот

Delo® XLC Antifreeze/Coolant е висококачествена охлаждаща течност с удължен експлоатационен срок, формулирана да защитава двигателите от замръзване и кипене, като същевременно предлага съвременна антикорозионна защита за охладителната система, включително високотемпературна устойчивост на корозия в модерните алуминиеви двигатели.
Винаги проверявайте дали избраният продукт отговаря на препоръките на производителя на оригиналното оборудване за работните условия на съоръжението и практиките на клиента за обслужване и поддръжка.