Starplex HT 1

Висококачествена литиева комплексна грес за тежки режими на работа

Starplex НТ 1 е висококачествена литиева комплексна грес за тежки режими на работа, разработена да предложи механична стабилност и добри адхезионни свойства в ситуации с високи натоварвания, в които присъстват вибрации и високи температури. Осигурява защита във влажна или корозивна среда.
Винаги проверявайте дали избраният продукт отговаря на препоръките на производителя на оригиналното оборудване за работните условия на съоръжението и практиките на клиента за обслужване и поддръжка.