Анализът на маслото може да помогне на Вашето оборудване да работи по-добре и по-дълго

Достигнете ново ниво на надеждност, като използвате програмата за анализ на маслото LubeWatch® на Texaco. Комбинацията от знаещи хора, целеви продукти и персонализирани услуги като LubeWatch може да помогне за намаляване на оперативните разходи и максимално увеличаване на времето за работа на оборудването.

Програма за анализ на маслото LubeWatch

LubeWatch Oil Analysis LubeWatch Oil Analysis

Анализът на маслото помага да увеличите надеждността на оборудването

Следите производителността на оборудването

Анализът на маслото LubeWatch Ви позволява да проследявате производителността на индустриалното оборудване, което е жизнената сила на Вашия бизнес. Чрез редовен анализ на маслото могат да се оптимизират експлоатационният живот на оборудването и интервалите за смяна на маслото, да се идентифицират нуждите от смазочни продукти и да се проследява променящата се среда в оборудването.

 

Тези знания помагат за прецизното планиране на работата по поддръжката, което може да намали времето за престой или дори да елиминира риска от катастрофална повреда.

Стандартни тестови пакети и специални тестове

Програма за анализ на маслото LubeWatch осигурява:

 

  • Точни резултати за пет основни тестови пакета и голямо разнообразие от специализирани процедури за тестване.
  • Надеждна интерпретация на резултатите от теста и препоръки за действие въз основа на данните.
  • 48-часов цикъл от тестове и анализи, указващи необичайни или критични стъпки, предоставени по електронна поща или достъпни онлайн.
  • Разширени технически услуги, включително анализ на отказите на компоненти и/или анализ на частиците вследствие на износване.
  • Експертно обучение и съвети и подкрепа на място.
  • Рентабилни стандартни и специални тестове.
  • Допълнителна увереност за целостта на маслото и системата при работа с удължени интервали за смяна на маслото.
  • Стандартни тестови пакети и специални тестове

Добавете LubeWatch към Вашата програма за поддръжка

Изпращането на масло или други смазочни продукти за анализ на маслото LubeWatch е лесно. Свържете се с местния търговски офис или оторизиран дистрибутор на Texaco, който ще Ви помогне да създадете онлайн акаунт в LubeWatch и ще Ви предостави комплекти за вземане на проби. След като вземете проба, изпратете я в лабораторията в предоставения, предварително адресиран плик на LubeWatch.

 

Повечето тестове на проби ще бъдат завършени в рамките на 48 часа след получаването им. Можете да получите резултати по имейл или да получите достъп до тях онлайн.

Надеждността е ангажимент

Изграждането на надеждност в ежедневните бизнес операции изисква ангажимент. Ние го знаем. В Chevron създадохме корпоративна култура, основана на безопасността и надеждността. Ние съчетахме това с нашето наследство от водещи в индустрията иновации и го вградихме във формулирането на продукти. Безопасната и надеждна работа е продължение на това, което сме и ни отличава от доставчиците на смазочни продукти, които само говорят за надеждност. В Texaco това е нашето мото. 

Факти за поддръжката от потребители на програмата за анализ на маслото LubeWatch:

*POLARIS OUTLOOK 2015 Сравнително изследване на индустрията за анализ на масло.