Газови двигатели
Delo XLC Antifreeze/Coolant
Concentrate, Premixed 40/60, Premixed 50/50
Висококачествен антифриз/охлаждаща течност с удължен експлоатационен живот
HDAX 5100 Ashless Gas Engine Oil SAE 40
Висококачественo безпепелно моторно масло за газови двигатели, работещи с природен газ (метан)
HDAX 5200 Low Ash Gas Engine Oil
SAE 30, 40
Висококачественo нископепелно моторно масло за газови двигатели
HDAX 6500 LFG Gas Engine Oil
SAE 30, 40
Свръх висококачественo нископепелно моторно масло за газови двигатели
HDAX 7200 Low Ash Gas Engine Oil SAE 40
Свръх висококачественo нископепелно моторно масло за газови двигатели
HDAX 9200 Low Ash Gas Engine Oil SAE 40
Нископепелно моторно масло за газови двигатели с премийно качество
HDAX 9300 SAE 40
Първокласно моторно масло за газови двигатели
HDAX 9500 SAE 40
Висококачествено моторно масло за газови двигатели с удължен интервал за смяна