Продукти за газови и парни турбини

Усъвършенстваните смазочни продукти Texaco за газови и парни турбини в приложенията в енергетиката спомагат за защита на важните компоненти при условия на високи температури, натоварване и влага, за да предложат дългосрочна надеждност, безопасност и производителност.

Турбини (газови и парни)