Система за лесно дозиране на моторно масло Система за лесно дозиране на моторно масло

Нашият иновативен продукт Texaco Havoline PitPack е ефективна система за съхранение, презентиране и дозиране на моторно масло, която осигурява безкомпромисно качество на продукта от кутията до двигателя на автомобила.

Тази нова система за доставка е по-добра за околната среда, с рециклируема опаковка, която намалява сметищните отпадъци с 85%*, и е страхотно решение за сервизите, като пести едновременно време и пространство.

Основните характеристики включват

100% recyclable carton** 100% recyclable carton**

100% рециклируеми картонени кутии** 

Non-drip dispensing nozzle Non-drip dispensing nozzle

Накрайник за дозиране без капене

Space saving alternative Space saving alternative

Пестяща пространство алтернатива

Оптимизирайте логистиката във Вашия сервиз с до 50% повече продукти на палет, съхранявайте повече първокласни продукти на нашия специално изработен стелаж, който спомага за пестене на пространство в сервиза и прави смяната на маслото по-удобна. 

Свържете се с Вашия местен представител на Texaco за повече информация.

PitPack PitPack

Продуктите, налични за използване с Texaco Havoline PitPack, включват:

* Ако във Вашия район има съоръжения за рециклиране
** Това изчисление не взема предвид каните за прехвърляне