Продукти за специализирани приложения

Смазочните продукти, охлаждащите течности, хидравличните течности и другите усъвършенствани продукти Texaco за специализирани приложения спомагат за осигуряване на дълъг експлоатационен живот, безопасност и надеждност на оборудването за оптимално оперативно време за работа и максимална продуктивност.

Специализирани продукти