Независимо дали предоставяте базово натоварване или допълвате пиковото търсене, Вашето оборудване трябва да работи или да е готово за работа по всяко време. Нашата продуктова гама Texaco®, съчетана с нашия експертен опит в сектора и персонализирани услуги, Ви помагат да постигнете тази сигурност.

Ние разбираме днешните енергийни пазари и променящия се енергиен микс. Без значение как генерирате енергия: газови двигатели, когенераторни системи, вятърни турбини, газови и парни турбини или временни и резервни системи за производство на енергия, ние предлагаме експертния опит, индустриалните смазочни продукти и съобразени програми, които да Ви помогнат да оптимизирате ефективността на инсталацията и срока на експлоатация в тази бързо променяща се среда.

Power Generation Power Generation

Препоръчани продукти за индустриално оборудване