Други
904 Grease NLGI 1
Калциева грес с ефективно действие
Capella A 68
Свръх висококачествена течност за компресори
Capella HFC
32, 55, 100
Висококачествено и напълно синтетично компресорно масло
Capella Premium 68
Полусинтетично масло с доказани качества за хладилни компресори
Capella WF
32, 46, 68
Супер висококачествени течности за компресори
Cetus DE 100
Свръх висококачествено синтетично масло за компресори
Cetus HiPerSYN Oil 220
Висококачествено синтетично компресорно масло
Cetus HiPerSYN Oil 46
Висококачествена синтетична течност за компресори, лагери и предавки
Cetus PAO
ISO 32, 46, 68, 150
Свръх висококачествени синтетични течности за компресори
Crater 2
Ефикасно масло за зъбни колела на жп локомотиви
Delo XLC Antifreeze/Coolant
Concentrate, Premixed 40/60, Premixed 50/50
Висококачествен антифриз/охлаждаща течност с удължен експлоатационен живот
Delo XLI Corrosion Inhibitor – Concentrate
Първокласен корозионен инхибитор с удължен експлоатационен живот (Заменя Havoline XLI)
Motak
Ефикасно масло за зъбни колела, лагери и стоманени въжета
Texaco Motor Oil
20W-50, 15W-40, 5W-40
Моторно масло с ефективно действие
Texaco Motor Oil S 5W-40
Всесезонно моторно масло с ефективно действие
Texaco Motor Oil S SAE 5W-30
Моторно масло за леки автомобили и ванове
Textran V 32
Висококачествена трансмисионна/хидравлична течност
Transformer Oil Uninhibited
Трансформаторно масло с ефективна производителност
Ursa Heavy Duty Monograde
10W, 20W-20, SAE 30, SAE 40
Едносезонни моторни масла за тежкотоварни дизелови двигатели
Ursa Heavy Duty Multigrade
SAE 15W-40, SAE 20W-50
Всесезонни моторни масла за тежкотоварни дизелови двигатели