Cetus PAO

Свръх висококачествени синтетични течности за компресори

Cetus РАО са свръх висококачествени синтетични компресорни течности на базата на комбинация от полиалфаолефини и модерна технология добавки.
Винаги проверявайте дали избраният продукт отговаря на препоръките на производителя на оригиналното оборудване за работните условия на съоръжението и практиките на клиента за обслужване и поддръжка.