Cetus DE 100

Свръх висококачествено синтетично масло за компресори

Cetus DE 100 е свръх висококачествен синтетичен компресорен смазочен продукт, специално разработен за възвратно-постъпателни компресори с високи температури и налягания на изхода. Подходящ е също така и за ротационни лопаткови и ротационни винтови компресори.
Винаги проверявайте дали избраният продукт отговаря на препоръките на производителя на оригиналното оборудване за работните условия на съоръжението и практиките на клиента за обслужване и поддръжка.