Capella A 68

Свръх висококачествена течност за компресори

Capella A 68 предефинира нивото на качественото смазване на хладилните компресори в условията на много ниски температури, намалявайки времето за престой и разходите за поддръжка и обслужване, и осигурявайки максималната възможна защита за много дълги експлоатационни периоди.
Винаги проверявайте дали избраният продукт отговаря на препоръките на производителя на оригиналното оборудване за работните условия на съоръжението и практиките на клиента за обслужване и поддръжка.