Texclad 2

Калциева грес с доказани качества

Грес Texclad 2 е стабилизирана към водата калциева грес с гладка маслоподобна структура, черен цвят и доказани качества, съдържаща подбрани твърди добавки от графитен прах и молибден дисулфид, за да осигури надеждна защита за тежко-натоварени детайли/операции.
Винаги проверявайте дали избраният продукт отговаря на препоръките на производителя на оригиналното оборудване за работните условия на съоръжението и практиките на клиента за обслужване и поддръжка.