Brake Fluid DOT 4

Автомобилна спирачна течност с отлични работни параметри

Brake Fluid DOT 4 е автомобилна спирачна течност с отлични работни показатели на не нефтена основа, разработена за употреба в традиционните хидравлични спирачни системи и съединители, за които за препоръчва използването на DOT 4 течности.
Винаги проверявайте дали избраният продукт отговаря на препоръките на производителя на оригиналното оборудване за работните условия на съоръжението и практиките на клиента за обслужване и поддръжка.