ATF HD 389

Висококачествена течност за автоматични трансмисии

ATF HD-389 е висококачествена течност за автоматични трансмисии, особено подходяща за употреба в тежкотоварни трансмисии Allison, които изискват течност Schedule One ATF с експлоатационно ниво TES – 389. Продуктът е подходящ и за редица трансмисионни системи на леки автомобили.
Винаги проверявайте дали избраният продукт отговаря на препоръките на производителя на оригиналното оборудване за работните условия на съоръжението и практиките на клиента за обслужване и поддръжка.