Multigear R

Висококачествено полусинтетично смазочно масло за целия предавателен

Multigear R е висококачествено полусинтетично всесезонно смазочно масло за целия предавателен механизъм, подходящо за API GL-4 и API GL-5 приложения. Формулира се с полусинтетични базови масла и ефективна система от добавки.
Винаги проверявайте дали избраният продукт отговаря на препоръките на производителя на оригиналното оборудване за работните условия на съоръжението и практиките на клиента за обслужване и поддръжка.