Multifak EP

Гресите Multifak EP са универсални EP греси, съдържащи дълбоко рафинирани минерални базови масла, литиев сгъстител, добавки за екстремни налягания и инхибитори на ръжда и окисление. Подходящи са за употреба в много промишлени, търговски и морски приложения.
Винаги проверявайте дали избраният продукт отговаря на препоръките на производителя на оригиналното оборудване за работните условия на съоръжението и практиките на клиента за обслужване и поддръжка.