Hydraulic Oil 5606

Универсална високоефективна хидравлична течност

Hydraulic Oil 5606 е високоефективнa универсална хидравлична течност, оцветена в червено, специално разработена за много тежки режими на работа в широка гама общи индустриални приложения, която предлага надеждна течливост при ниски температури.
Винаги проверявайте дали избраният продукт отговаря на препоръките на производителя на оригиналното оборудване за работните условия на съоръжението и практиките на клиента за обслужване и поддръжка.