Havoline ProDS M SAE 5W-30

Синтетично моторно масло с ниско съдържание на сулфатна пепел, фосфор и сяра (SAPS) с премийно качество

Havoline ProDS M SAE 5W-30 е синтетично масло с ниско съдържание на сулфатна пепел, фосфор и сяра (SAPS), специално формулирано с високотехнологични добавки, така че да удовлетворява спецификациите на производителите на оригинално оборудване (ОЕМ), в т.ч. изискванията на MB 229.52 за смазване на двигателя.
Винаги проверявайте дали избраният продукт отговаря на препоръките на производителя на оригиналното оборудване за работните условия на съоръжението и практиките на клиента за обслужване и поддръжка.