Havoline Energy EF SAE 5W-30

Свръх висококачествено синтетично моторно масло

Havoline Energy EF SAE 5W-30 е свръх висококачествено, синтетично, SAE 5W-30 моторно масло, формулирано с иновативна в технологично отношение композиция добавки, за да удовлетворява изискванията на най-новите спесификации за масла на АСЕА и Ford WSS-M2C 934B.
Винаги проверявайте дали избраният продукт отговаря на препоръките на производителя на оригиналното оборудване за работните условия на съоръжението и практиките на клиента за обслужване и поддръжка.