Havoline DCT Fluid

Високоефективен смазочен продукт за автомобилни трансмисии

Havoline DCT fluid е смазочен продукт за автомобилни трансмисии, предназначен за употреба в превозни средства, оборудвани с трансмисии с двоен съединител от типа мокър съединител.
Винаги проверявайте дали избраният продукт отговаря на препоръките на производителя на оригиналното оборудване за работните условия на съоръжението и практиките на клиента за обслужване и поддръжка.