Geartex LS

Висококачествено масло за автомобилни зъбни предавки

Geartex LS са висококачествени масла за автомобилни зъбни предавки, разработени за приложение в диференциалите с ограничено приплъзване (limited slip differentials) и отговарят на изискванията на класификацията на API за масла за сервизно обслужване категория GL-5.
Винаги проверявайте дали избраният продукт отговаря на препоръките на производителя на оригиналното оборудване за работните условия на съоръжението и практиките на клиента за обслужване и поддръжка.