EGX Antifreeze/Coolant

Високоефективна охлаждаща течност на основата на технология с органични киселини (ОАТ)

EGX Antifreeze/Coolant е първокласна охлаждаща течност под формата на концентрат и премикс, предназначена да осигурява защита от замръзване през цялата година и отлична защита от корозия и кипене при най-екстремни условия в леки автомобили и тежкотоварни приложения.
Винаги проверявайте дали избраният продукт отговаря на препоръките на производителя на оригиналното оборудване за работните условия на съоръжението и практиките на клиента за обслужване и поддръжка.