Delo XLC PG Antifreeze/Coolant Concentrate

Високоефективен/на антифриз/охлаждаща течност с удължен експлоатационен живот (Заменя Havoline Extended Life Coolant Concentrate - PG)

Delo XLC PG Antifreeze/Coolant Concentrate е високоефективен/на антифриз/охлаждаща течност с удължен експлоатационен живот, проектиран/а за надеждна защита на системата от кипене, замръзване и корозия, включително високотемпературна корозия в съвременните алуминиеви двигатели.
Винаги проверявайте дали избраният продукт отговаря на препоръките на производителя на оригиналното оборудване за работните условия на съоръжението и практиките на клиента за обслужване и поддръжка.