Delo Syn-MTF XZ SAE 75W-80

Високоефективна синтетична течност за тежко натоварени ръчни скоростни кутии (Заменя Multigear MTF SAE 75W-80)

Delo Syn-MTF XZ SAE 75W-80 е вискокоефективна синтетична течност за тежко натоварени ръчни скоростни кутии, одобрена от ZF и Volvo и формулирана за употреба в синхронизирани системи на ръчни скоростни кутии на тежко натоварени камиони.
Винаги проверявайте дали избраният продукт отговаря на препоръките на производителя на оригиналното оборудване за работните условия на съоръжението и практиките на клиента за обслужване и поддръжка.