Delo Syn-Gear HD SAE 75W-90

Високоефективно синтетично трансмисионно масло за тежко натоварване

Delo Syn-Gear HD SAE 75W-90 е високоефективно синтетично трансмисионно масло за тежко натоварване, подходящо за употреба в тежко натоварени задвижващи мостове и диференциали. Проектирано е с възможност за дълги интервали на смяна – 450 000 км и е формулирано с комбинация от синтетични базови масла и високоефективни присадки.
Винаги проверявайте дали избраният продукт отговаря на препоръките на производителя на оригиналното оборудване за работните условия на съоръжението и практиките на клиента за обслужване и поддръжка.

[1] May be used with extended changing interval for vehicle/axle combinations where DAF allows this option.

[2] Including those circumstances where DAF mandates a synthetic oil according to SAE J2360 75W-90.

[3] MAN номер на одобрението: TUC 7880/08.

[4] Номер на одобрението: PRI GL 0871.

[5] Одобрен за употреба в скоростни кутии; също позволен за някои леко натоварени зъбни предавки, работещи при по-продължителни преходи (камиони – вид работа 0 и 1; автобуси – вид работа 1). Други приложения осеви изискват течности с по-висок вискозитет.

[6] Volvo номер на одобрението 020

[7] Тази версия на спецификацията вече е невалидна

[8] Продуктите отговарящи на нужните изисквания за тази спецификация се одобряват без вписване

[9] Списък, който преди беше администриран от ZF. Продуктите отговарящи на нужните изисквания за ефективност се одобряват за употреба, но няма регистриране(вписване) на продукти