Delo Gold Ultra E SAE 10W-40

Масло за тежко натоварени двигатели с доказана ефективност

Delo Gold Ultra SAE 10W-40 е масло за тежко натоварени двигатели с доказана ефективност, формулирано за надеждно запазване на вискозитета през целия експлоатационен живот на маслото в дизелови двигатели - Евро I, II, III, IV и V.
Винаги проверявайте дали избраният продукт отговаря на препоръките на производителя на оригиналното оборудване за работните условия на съоръжението и практиките на клиента за обслужване и поддръжка.