Delo Gear TDL

Масло за целия предавателен механизъм с доказана ефективност (Заменя Multigear)

Delo Gear TDL са масла за целия предавателен механизъм с доказана ефективност, предназначени и за приложения API GL-4 и за API GL-5, които предлагат добра термична стабилност при работа при по-високи температури.
Винаги проверявайте дали избраният продукт отговаря на препоръките на производителя на оригиналното оборудване за работните условия на съоръжението и практиките на клиента за обслужване и поддръжка.

[1]  ZF скоростни кутии без интрадер, Стандартен интервал за смяна.

[2]  Одобрен за употреба в скоростни кутии; също позволен за някои леко натоварени приложения на дълги разстояния (камиони – работа тип 0 и 1; автобуси – работа тип 1). Други приложения за оси изискват течности с по-висок вискозитет.

[3]  За употреба в ръчни скоростни кутии, зъбни предавки на водещи предавателни мостове и зъбни предавки с редуция на главината.

[4]  Предни главини, смазвани с масло (за някои видове се изисква грес).

[5]  С изключение на тип 1355 low-deck (изисква течност SAE 75W-90). Стандартен интервал за смяна.

[6]  С изключение на вид 1356 (изисква специален продукт). Стандартен интервал за смяна.

[7]  Одобрен преди това. MAN 3343 Type M вече е неактуален и беше заменен с  341 Type E2 (вече неактуален) и 341 Type Z2 (ръчни скоростни кутии) и 342 M2 (оси и предавателни кутии)

[8]  Продуктите, отговарящи на необходимите стандарти за ефективност за тези стандарти, са одобрени за употреба от ZF, но не съществува регистриране на продуктите

[9]  Одобрен преди това. ZF са преместили този продукт TE-ML 12E към нов клас - TE-ML 12M, който позволява по-дълги интервали на смяна.

[10]  Одобрен преди това. През март 2017, ZF измести продуктите от този вид в нов клас, TE-ML 17H.

[11]  Списък, който преди беше администриран от ZF. Продуктите, които отговарят на необходимите изисквания за тази спецификация, са одобрени за употреба, но няма регистрация

[12]  ZF номер на одобрение: ZF002273.

[13]  Този продукт отговаря на всички изисквания, но MAN направи тази спецификация неактуална в края на 2016 г.

[14]  MAN номер на одобрение: TUC 3418/97.

[15]  Volvo номер на одобрение: 97321-016.

[16]  Volvo номер на одобрение: 97321-017.