Clarity Hydraulic Oil AW

Високопроизводително, чувствително по отношение на околната среда хидравлично масло

Clarity HydraulicOil AW представлява гама от високопроизводителни хидравлични масла, проектирана с изключителна технология на базово масло в комбинация със съвременна система от присадки, които не съдържат цинк и пепел. Те предлагат значителна стабилност на окисление, сепарация на вода, потискане на пенообразуването със сигурна защита срещу износване, ръжда и корозия и при мобилни и при стационарни хидравлични лопаткови, бутални и зъбни помпи, работещи в индустриални приложения и в чувствителни по отношение на околната среда области.
Винаги проверявайте дали избраният продукт отговаря на препоръките на производителя на оригиналното оборудване за работните условия на съоръжението и практиките на клиента за обслужване и поддръжка.