Black Pearl Grease EP

Универсална високоефективна поликарбамидна грес

Black Pearl Grease EP е високоефективна универсална поликарбамидна грес, формулирана с минерални базови масла в комбинация с ЕР добавки.
Винаги проверявайте дали избраният продукт отговаря на препоръките на производителя на оригиналното оборудване за работните условия на съоръжението и практиките на клиента за обслужване и поддръжка.