Antifreeze/Coolant Concentrate

Рентабилен концентрат охлаждаща течност несъдържащ нитрити, амини и фосфати

Antifreeze/Coolant Concentrate е концентрат охлаждаща течност несъдържащ нитрити, амини и фосфати, който осигурява рентабилна защита от замръзване, кипене и корозия.
Винаги проверявайте дали избраният продукт отговаря на препоръките на производителя на оригиналното оборудване за работните условия на съоръжението и практиките на клиента за обслужване и поддръжка.