Texclad AL EP 0

Висококачествена алуминиева комплексна грес, позволяваща разпръскване (пулверизиране)

Грес Texclad Al EP 0 е високоефективна алуминиева комплексна грес, позволяваща разпръскване. Формулира се с качествено минерално базово масло в комбинация с много фин графитен прах.
Винаги проверявайте дали избраният продукт отговаря на препоръките на производителя на оригиналното оборудване за работните условия на съоръжението и практиките на клиента за обслужване и поддръжка.