Techron Concentrate Plus

Ултра ефективна добавка за почистване на бензинови горивни системи

Techron Concentrate Plus е ултра ефективна добавка за почистване на бензинови горивни системи и е предназначена да отстранява вредните отложения от инжекторите, впускателните и изпускателните клапани, а също и от горивните камери на бензиновите двигатели в леки автомобили и ванове.
Винаги проверявайте дали избраният продукт отговаря на препоръките на производителя на оригиналното оборудване за работните условия на съоръжението и практиките на клиента за обслужване и поддръжка.