MTF 94

Всесезонно трансмисионно масло с доказани качества за ръчни скоростни кутии

MTF 94 е всесезонно трансмисионно масло с доказани качества за ръчни скоростни кутии. Тази изключително стабилна на механична деструкция течност е специално предназначена за ръчните скоростни кутии на леки автомобили.
Винаги проверявайте дали избраният продукт отговаря на препоръките на производителя на оригиналното оборудване за работните условия на съоръжението и практиките на клиента за обслужване и поддръжка.