Havoline Xtended Life Antifreeze/Coolant

Висококачествена охлаждаща течност (антифриз) с удължен сервизен живот

Havoline Xtended Life Antifreeze/Coolant е висококачествена охлаждаща течност с удължен сервизен живот, специално разработена за защита на двигателя от замръзване и прегряване (кипене), като същевременно осигурява надеждна защита от корозия на охладителни системи, включително и от високотемпературна корозия в модерните алуминиеви двигатели.
Винаги проверявайте дали избраният продукт отговаря на препоръките на производителя на оригиналното оборудване за работните условия на съоръжението и практиките на клиента за обслужване и поддръжка.