Geartex EP-5

Автомобилно трансмисионно масло с доказана ефективност (Заменя Geartex EP-B и Geartex EP-C)

Geartex EP-5 са автомобилни трансмисионни масла с доказана ефективност, подходящи за приложения, изискващи спецификация API GL-5. ормулирани са с минерални базови суровини в комбинация с високоефективни присадки. Тези масла са налични във вискозитетни класове SAE 80W-90, SAE 85W-90 и 85W-140.
Винаги проверявайте дали избраният продукт отговаря на препоръките на производителя на оригиналното оборудване за работните условия на съоръжението и практиките на клиента за обслужване и поддръжка.

[1] Продуктите, които отговарят на необходимите изисквания за тази спецификация, се одобряват без регистриране.

[2] Неактуална спецификация

[3] Било е одобрено преди, но ZF промениха техническите изисквания за включване в този списък

[4] За външни температури над -26°C.

[5] За външни температури над -12°C.

[6] Било е одобрено преди, но класовете SAE 85W-140 вече не са одобрени за това приложение.

[7] Списък, който преди беше администриран от ZF. Продуктите, които отговарят на необходимите изисквания за тази спецификация, са одобрени за употреба, но няма регистриране на продуктите.

[8] ZF номер на одобрението: ZF002279.

[9] ZF номер на одобрението: ZF002278.

[10] ZF номер на одобрението: ZF002280.

[11] Неактуална спецификация. Било е одобренопреди.