Delo Grease MM EP 2

Високоефективна универсална EP грес за превозни средства

Delo Grease MM EP 2 е високоефективна универсална грес за екстремно налягане (EP) за пътнически автомобили и търговски превозни средства, формулирана с дълбоко рафинирани минерални базови масла, литиев сгъстител, силни присадки за екстремно налягане с инхибитори на ръжда и окисление.
Винаги проверявайте дали избраният продукт отговаря на препоръките на производителя на оригиналното оборудване за работните условия на съоръжението и практиките на клиента за обслужване и поддръжка.