Delo Gold Ultra B SAE 15W-40

Масло за тежко натоварени дизелови двигатели с Euro I, II, III, IV, V

Delo Gold Ultra B SAE 15W-40 е стабилно, запазващо вискозитета си моторно масло за тежко натоварени дизелови двигатели с Euro I, II, III, IV и V, предназначено за повечето двигатели с рециркулация на отработените газове (EGR) и селективна каталитична редукция (SCR), и за превозни средства без дизелови филтри за твърди частици (DPF).
Винаги проверявайте дали избраният продукт отговаря на препоръките на производителя на оригиналното оборудване за работните условия на съоръжението и практиките на клиента за обслужване и поддръжка.